Σύνδεσμος ενημέρωσης για την χρηματοδότηση του eshop μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ψαλίδι αιγοπροβάτων

Το τρόχισμα και η συντήρηση των ψαλιδιών αιγοπροβάτων γίνεται σε τροχούς ειδικών διαστάσεων και κόκκων και περιλαμβάνει την αντικατάσταση ανταλλακτικών, όπως το ελατήριο, η βίδα ή το έλασμα πίεσης, όπου είναι απαραίτητο.