Σύνδεσμος ενημέρωσης για την χρηματοδότηση του eshop μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020

Κεφαλές κουρευτικής μηχανής

Το τρόχισμα και η συντήρηση των κεφαλών κουρευτικής μηχανής αιγοπροβάτων (Χτένια) γίνεται και στα δύο μέρη σε ειδικό τροχιστικό μηχάνημα της Ελβετικής εταιρίας Heininger.