Σύνδεσμος ενημέρωσης για την χρηματοδότηση του eshop μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020

Handmade sheep and goat hand shears

Handmade sheep and goat hand shears

Authentic Handmade sheep and goat hand shears, constructed from carbonaceous metal according to the traditional way we were taught by our ancestors.

Length 31 cm. Weight 260 g.

Preis: 28,00

Nachbestellbar