Σύνδεσμος ενημέρωσης για την χρηματοδότηση του eshop μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020

Handmade leather case of 5 knives

 Handmade leather case of 5 knives

Handmade leather knife case of 5 places, (46 x 38 cm) for storing and transporting knives.

Price 65,00 €

This product is made upon order with an estimated delivery time of 20 to 40 days.

Preis: 80,00

Lager(1)