Σύνδεσμος ενημέρωσης για την χρηματοδότηση του eshop μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020

Hunter’s handmade knife

Hunter’s handmade knife

Handmade knife for hunting and animal abrasion, made of carbon steel and elm wood handle or olive tree handle.

Weight 155 g. Blade length 13 cm.

This product is made upon order with an estimated delivery time of 20 to 40 days.

Preis: 60,00

Nachbestellbar